Forum Kształcenia i Zatrudnienia Młodych

Głównym celem Global Job Meeting jest wyposażenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wiedzę na temat aktualnych trendów na polskim i międzynarodowym rynku pracy, określenie kierunków rozwoju kompetencji pożądanych na międzynarodowym rynku pracy, zaprezentowanie wybranych polskich i zagranicznych pracodawców, ich wymagań oraz oczekiwań w zakresie potencjału przyszłych pracowników, a także zainicjowanie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy młodzieżą licealną a rynkiem pracy.

Global Job Meeting (GJM) buduje platformę współpracy pomiędzy młodzieżą a rynkiem pracy.

Zaproszeni eksperci reprezenowali m. in.:

Instytut Lotnictwa, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Centrum Prawa Bankowego, HREkspert, Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne, AXA Polska.

Naszym kluczowym celem jest uwrażliwienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych na potrzebę rozwoju kompetencji społecznych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na współczesnym rynku pracy. Dodatkowo chcemy, by uczniowie: 

 •  zdobyli wiedzę na temat kompetencji pożądanych na międzynarodowym rynku pracy, 
 • poznali aktualne trendy na polskim i międzynarodowym rynku pracy,
 • mieli możliwość spotkania polskich i zagranicznych pracodawców, poznania ich wymagań oraz oczekiwań w zakresie potencjału przyszłych pracowników

Cele te realizujemy poprzez :

 • zaproszenie na konferencję praktyków z różnorodnych branż,
 • umożliwienie Uczniom uczestniczenia w praktycznych warsztatach rozwijających kompetencje społeczne,
 • zaproszenie wszystkich Uczestników i prelegentów na Platformę GJM, która będzie miejscem wymiany kontaktów, wiedzy, doświadczeń i informacji o rynku pracy.

Nadchodzące wydarzenia GJM

Zapraszamy do zgłaszania się już teraz

0
odbyte wydarzenia
0
zadowolonych uczestników
0
przeprowadzonych warsztatów

Archiwum wydarzeń GJM

Galerie wydarzeń, które już się odbyły

Warszawa 20 maja 2016 r.

Więcej
GJM Kielce 17 stycznia 2018 r.

Bochnia 15 czerwca 2016 r.

Więcej
GJM Bochnia 15 czerwca 2016 r.

 

Edycja III Kielce 17 stycznia 2018 r.

Dowiedz się więcej
GJM Kielce 17 stycznia 2018 r.

Zapraszamy uczniów szkół średnich (w szczególności klas maturalnych) do uczestnictwa w III edycji seminarium Global Job Meeting. Kompetencje na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

W ramach spotkania uczniowie będą mieli możliwość spotkania z ekspertami z polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, zdobycia informacji na temat kompetencji pożądanych przez współczesnych pracodawców. Dodatkowo, uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach rozwijających poszczególne kompetencje. Wartością dodaną uczestnictwa w seminarium jest możliwość nawiązania kontaktów z pracodawcami, wymiany doświadczeń i bezpośredniej rozmowy z ekspertami.

Zapraszamy uczniów wraz z nauczycielami.

Global Job Meeting (GJM) buduje platformę współpracy pomiędzy młodzieżą a rynkiem pracy. Naszym kluczowym celem jest uwrażliwienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych na potrzebę rozwoju kompetencji społecznych niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na współczesnym rynku pracy. Dodatkowo chcemy, by uczniowie:

 • zdobyli wiedzę na temat kompetencji pożądanych na międzynarodowym rynku pracy,
 • poznali aktualne trendy na polskim i międzynarodowym rynku pracy,
 • mieli możliwość spotkania polskich i zagranicznych pracodawców, poznania ich wymagań oraz oczekiwań w zakresie potencjału przyszłych pracowników.

Cele te realizujemy dzięki:

 • zaproszeniu na konferencję praktyków z różnorodnych branż,
 • danie Uczniom możliwości uczestniczenia w praktycznych warsztatach rozwijających kompetencje społeczne, 
 • zaproszeniu wszystkich Uczestników i prelegentów na Platformę GJM, która będzie miejscem wymiany kontaktów, wiedzy, doświadczeń i informacji o rynku pracy.

Ramowy harmonogram:

 

10.00 – 10.15 Rozpoczęcie Global Job Meeting

Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej
Dziekan Wydziału Pedagogicznego Staropolskiej Szkoły Wyższej

10.15 – 10.30 Wykłady wprowadzające – wypowiedzi ekspertów zagranicznych

Prof. Jay Schrock, USA, przedstawiciele międzynarodowego rynku pracy, Hiszpania, Grecja

10.30 – 12.00 Czerwony dywan – czyli mini prezentacja ekspertów. Kompetencje oczekiwanie przez współczesnych pracodawców

12.00 – 12.30 Forum Ekspertów + przerwa

12.30 – 13.30 Warsztaty

Tematy warsztatów
• W jaki sposób skutecznie się komunikować?
• Jak mieć szczęście w życiu i spełnić swoje marzenia
• Design Thinking
• Problemy jako wyzwania
• Umiejętność zarządzania czasem
• Umiejętność skutecznej autoprezentacji i budowanie wiarygodności

 

13.30 – 14.00 Podsumowanie, zakończenie

 

ZAPROSZENI EKSPERCI

 

Mjr SG Grzegorz Otręba

Miejsce zatrudnienia: Placówka Straży Granicznej w Kielcach
Stanowisko: Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach

Doświadczenie zawodowe: Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów uzyskałem tytuł inżyniera zarządzania w specjalności dowodzenie pododdziałami. Jestem również absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - mgr prawa. W ciągu 15 letniej służby w Straży Granicznej zajmowałem różne stanowiska: specjalisty, kierownika zespołu, kierownika grupy, zastępcy komendanta, od 7 miesięcy komendanta Placówki Straży Granicznej w Kielcach.

Ryszard Gębski

Miejsce zatrudnienia: PKO Bank Polski SA
Stanowisko: Dyrektor Oddziału w Kielcach

Doświadczenie zawodowe: ponad 40-to letni staż pracy w bankowości, na stanowiskach; referent, kierownik zespołu, naczelnik wydziału, główny księgowy i od 1993 roku Dyrektor Oddziału.

Joanna Rudawska

Miejsce zatrudnienia: Kielecki Park Technologiczny w Kielcach
Stanowisko: Kierownik Działu Projektów Rozwojowych Koordynator Energetycznego Centrum Nauki

Doświadczenie zawodowe: Kierownik działu projektów rozwojowych w Kieleckim Parku Technologicznym i koordynator Energetycznego Centrum Nauki, odpowiedzialna za kreowanie funkcji jednostki, opracowanie planów rozwojowych, nabór lokatorów, ocenę innowacyjności. Wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ekspert Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Ponad 12 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi, w tym międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi z programów: Central Europe, Erasmus+, TEMPUS IV, URBACT, INTERREG III B CADSES NCBiR i inne.

Radosław Lachowski

Miejsce zatrudnienia: Starostwo Powiatowe w Końskich
Stanowisko: Naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji Powiatu

Doświadczenie zawodowe: Od początku pracy zawodowej związany z samorządem. Od 9 lat zajmuje się cyfryzacją. Wykształcenie prawnicze, absolwent podyplomowych studiów menedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej. Koordynował m.in. projekt rozbudowy infrastruktury informatycznej w powiecie koneckim w ramach projektu "e-świętokrzyskie". Prowadził szkolenia: m.in. z zakresu posługiwania się Internetem w kontaktach obywateli z administracją oraz zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Członek organizacji pozarządowych wspierających rozwój lokalny.

Andrzej Kiercz

Miejsce zatrudnienia: Targi Kielce
Stanowisko: Dyrektor Centrum Kongresowego Targów Kielce S.A.

Związany z branżą organizacji eventów i wydarzeń targowych od 2000 roku. Odpowiedzialny m.in. za organizację infrastruktury wystawowej i logistykę cywilną podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW w Radomiu w latach 2000-2007. Od roku 2006 w Targach Kielce, odpowiedzialny za wdrażanie nowych projektów targowych, Zastępca Dyrektora Wydziału Targów, a od kwietnia 2016 - Dyrektor Wydziału Konferencji Targów Kielce.  W przeszłości doświadczenie zawodowe w reklamie, działalności handlowej oraz w turystyce – odpowiedzialny za turystykę krajową i przyjazdową, kilkuletnia praktyka w prowadzeniu hotelu, wieloletnia praktyka przewodnicka. Organizator turystyki kwalifikowanej (turystyka górska), wykładowca na szkoleniach dla organizatorów turystyki, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej.

Jakub Tomasz Byzia

Jakub Tomasz Byzia ma za sobą 16 lat doświadczenia w występach publicznych. Wykonywał muzykę na antenie programu TVP, Polsat, MTV oraz brał udział w spektaklach Teatru Studio Buffo. Ekspert wykonawstwa muzyki na żywo, pracy w studiu muzycznym oraz sztuki gry na gitarze. Student Berklee College of Music w Bostonie. Absolwent Newpark Music Centre w Dublinie.

 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH

ul. Mjra Jana Piwnika ,,Ponurego" 49
25-666 KIELCE

tel./fax: (41) 345-85- 88

mail: stsw@stsw.edu.pl

WWW.STSW.EDU.PL